Examinare API

AKTYVUOTI EXAMINARE API

Norėdami aktyvuoti API sąsają pasirinkite "Nustatymai"->"Papildomi nustatymai". Atsidariusiame lange "Išjungti" pakeiskite į "Įjungti". Aktyvavus API sąsają ekrane atsiras "API rakto" ir "Organizacijos ID" informacija. API rakto informacija yra automatiškai sukuriama, tad išjungus API sąsają ir vėl ją aktyvavus, bus sugeneruojamas naujas API raktas.

Išsamesnę informaciją apie API funkcijos naudojimą anglų kalba galite rasti šiuo adresu:

https://developer.examinare.com/apidocs/