Sukurti / redaguoti apklausą

SKAITYKITE ŽINGSNIUS ŽEMIAU KAIP SUKURTI NAUJĄ APKLAUSĄ

Šoninėje meniu juostoje pasirinkite "Apklausos" ir paspauskite "Sukurti naują apklausą". (Parodyta žemiau)

Pridėti naujus klausimus jau sukurtoje apklausoje galite pasirinkę "Apklausos"->"Redaguoti" prie atitinkamos apklausos.

Įveskite apklausos pavadinimą; pavadinimas nebus matomas jūsų respondentams. Tada pasirinkite atsakymų metodą:

PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIMAS (1 TEISINGAS ATSAKYMAS)

"Pasirenkamojo atsakymo klausimas (1 atsakymas teisingas)" respondentams iš kelių atsakymų variantų leis pasirinkti tik vieną. Atsakymų variantus įveskite į laukelį "Pasirinkimai (1 eilutėje - 1 pasirinkimas)".

Jeigu norite, kad respondentas atsakydamas į klausimą be pateiktų pasirinkimų galėtų įrašyti ir savo atsakymą (pasirinkdamas "Kitas"), nustatykite, kad galimas ir 1 atviro teksto atsakymas. Tai padarykite pažymėdami laukelį "Atviras tekstas".

PASIRENKAMOJO ATSAKYMO KLAUSIMAS (KELI TEISINGI ARBA NĖ VIENAS)

Naudokite šį klausimo tipą, jeigu norite, kad jūsų respondentas galėtų pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą. Pagal nutylėjimą šis atsakymų metodas leidžia respondentams praleisti klausimą į jį neatsakius.

Jeigu norite apjungti atsakymų variantus ir leisti įrašyti laisvą tekstą, žemiau esančiame laukelyje pasirinkite laisvo teksto lauką.

Jeigu nenorite, kad respondentai galėtų praleisti šį klausimą neatsakę į jį, tai pakeisti "Redagavimo" meniu galite pasirinkę "Papildomi nustatymai" ir pažymėdami "Neleidžiama palikti neatsakytų klausimų".

ATVIRO TEKSTO KLAUSIMAS

Šis klausimo tipas leis jūsų respondentams atsakant į klausimą įrašyti bet kokį atvirą tekstą.

Atkreipkite dėmesį į pateikiamą informaciją.

SEMANTINĖ SKALĖ (REIKŠMIŲ SKALĖ)

Semantinė skalė dažniausiai naudojama norint sužinoti vertinimus ir nuomones, paprastai tariant, sužinoti ką respondentas jaučia apie prekės ženklą. Norint naudoti šį klausimo tipą, reikalingos bent 2 reikšmių eilutės ir skalė nuo 3 iki 7.

Jeigu apklausoje norite sužinoti kaip klientai vertina aptarnavimą ar pan., tam tikslui geriau naudokite kitą klausimo tipą - "Vertinimo skalę". Semantinę skalę naudokite tik tada, kai jūsų respondentai puikiai supranta tokio tipo klausimus.

VERTINIMO SKALĖ

Vertinimo skalę naudokite tokiuose klausimuose kaip "Ką jūs manote apie mūsų...", ir pridėkite vertinimo skalę, kurioje jūsų respondentai galės skirtingai įvertinti jūsų organizacijos padalinius. Žinoma, šį klausimo tipą jūs galite naudoti ir kitokiems klausimams.

Iš pradžių nustatykite "skalę tarp padalos žymių" ir po to įveskite mažiausiai 2 reikšmes "Pasirinkimuose" (1 eilutėje - 1 pasirinkimas)".

INSTRUKCIJOS

Instrukcijos nėra klausimo tipas; jos naudojamos pateikti aiškinamąjį tekstą respondentui. Labai pravartu panaudoti, kai reikia paaiškinti išsamiau apie tolimesnę apklausos eigą.

ATVIRO TEKSTO KLAUSIMAS (KELI LAUKELIAI ATSAKYMAMS ĮRAŠYTI)

Šis klausimo tipas leis jums sukurti kelis atvirto teksto laukelius, kuriuos jūs visus galite pažymėti kaip privalomus atsakyti arba ne.