Pridėkite aiškinamuosius tekstus

Kartais prie kai kurių apklausos klausimų pateikti papildomą paaiškinamąją informaciją, kuri nebūtų rodoma rezultatų ataskaitose. Tai padaryti galite pasirinkę "Apklausos"->"Redaguoti" prie reikiamos apklausos. Prie klausimo, prie kurio norite pridėti paaiškinamąjį tekstą, paspauskite "Instrukcijos". Įvedę reikiamą tekstą, nurodykite kur jis turi būti rodomas: virš klausimo ar po juo. Paspauskite "Išsaugoti".

Norėdami pašalinti paaiškinamąjį klausimo tekstą, prie atitinkamo klausimo paspauskite "Instrukcijos" ir ištrynę visą tekstą paspauskite "Išsaugoti".