Visus klausimus rodyti viename lange (forma)

Norėdami visus apklausos klausimus rodyti viename lange, o ne po 1 klausimą atskirame lange, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkę apklausą pereikite į jos redagavimo režimą (paspauskite "Redaguoti") arba sukurkite naują apklausą ir įkelkite klausimus.
2. Kairiajame meniu pasirinkite "Papildomi nustatymai".
3. Pažymėkite "Forma" ir patvirtinkite ekrane pasirodžiusią žinutę.

Dabar visi jūsų apklausos klausimai bus rodomi viename lape tiek internetiniame tinklapyje, tiek mobilioje versijoje.